תודה !

על השתתפותכם בסדנת פיתוח כישורי תקשורת פומביים.

משוב אמצע

זה זמן מצויין לספר לי על החוויה שלכם עד כה.
למה זה חשוב ? כדי שאוכל לעשות את ההתאמות וההתיחסויות הנדרשות להבטיח שכל אחד ואחת מכם מקבלים את מה שהם צריכים מהסדנה.